I AM ERROR
Games
Game Error Type Image Notes
Daley Thomson's
Decathlon
Printing decathlon
double printing on tape
Simons' Basic Typo simons
says Simon's
ZZap vol 28 Typo zzap28
says vol 23 on spine